ประติมากรรมรางวัล “ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด”

ออกแบบโดย
นายวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

เจ้าของผลงาน

2549

ต้นโพธิ์ใต้ร่มพระบารมี ณ อาคารชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี

2549

ต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดี ณ งานมหกรรมพืช

สวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ งานราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

ดาว

สัญลักษณ์ของไนน์เอ็นเตอร์เทน ทั้งยังหมายถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ผมปลิว

ศิลปินย่อมมีพลังแห่งความเคลื่อนไหว ซึ่งทำให้เกิดกระแสลมพัดผ่าน จนผมปลิวไปด้านหลัง และยังหมายถึงเสียงปรบมือของประชาชน แปรเปลี่ยนเป็นพลัง ก่อเกิดแรงปะทะ ทำให้ผมปลิว

การโค้งคำนับ

ความนอบน้อม ถ่อมตน และสำนึกในบุญคุณของประชาชน

ชุดทักชิโด

ศิลปินที่ยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติ ย่อมแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติผู้ชม

ฐานสูง

ศิลปิน นักแสดง หรือผู้ที่สร้างสรรค์สื่อบันเทิง ย่อมโดดเด่นเป็นที่สนใจของประชาชน และถูกจับตามอง ทุกด้านตลอดเวลา จึงต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี

ชุดทักชิโด

ศิลปินที่ยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติ ย่อมแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ให้เกียรติผู้ชม

ฐานสูง

ศิลปิน นักแสดง หรือผู้ที่สร้างสรรค์สื่อบันเทิง ย่อมโดดเด่นเป็นที่สนใจของประชาชน และถูกจับตามอง ทุกด้านตลอดเวลา จึงต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี


ประวัติ