รางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม”
รางวัลเกียรติยศของคนบันเทิง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าที่สุดของวงการบันเทิง ได้แก่ รางวัล “บันเทิงเทิดธรรม” เพื่อเชิดชูเกียรติคนบันเทิงที่มีคุณภาพและคุณธรรม ถือเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งแก่วงการบันเทิงไทย

ในโอกาสที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะจัดงานประกาศผลรางวัลบันเทิงยอดเยี่ยมแห่งปี “ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด” จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานรางวัลเกียรติยศ “บันเทิงเทิดธรรม” เพื่อเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ศิลปินนักแสดงที่มีความประพฤติดี ยึดมั่นในคุณธรรม และสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เป็นเกียรติประวัติแก่วงการบันเทิงอย่างสมภาคภูมิสืบไป

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลเกียรติยศ “บันเทิงเทิดธรรม” แก่บุคลากรในวงการบันเทิงที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพื่อยกย่องในคุณงามความดีและเพื่อเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชน โดยจะมีการอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน มอบให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในงานประกาศผลรางวัลเกียรยศ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด” อย่างสมเกียรติต่อไป


ประวัติ