ประกาศผู้ได้รับรางวัล
บัตรเข้าร่วมงาน

NINEENTERTAIN AWARDS

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
เล่นเกมตอบคำถาม

ประเภทกลุ่มแฟนดอม ศิลปินขวัญใจมหาชน

จำนวน 10 รางวัล ( รางวัลละ 2 ใบ )

FANDOM NOOK&PAI

จำนวน 4 รางวัล

  1. อารียา (098XXXX533)
  2. นอนอ (095XXXX384)
  3. ชนิตาณัฏฐ์ (093XXXX368)
  4. Arisara (081XXXX600)

FANDOM FREEN&BECKY

จำนวน 3 รางวัล

  1. Tanatcha (095XXXX675)
  2. Sudarat (090XXXX476)
  3. พิจิตรา (061XXXX938)

FANDOM PP&BILLKIN

จำนวน 2 รางวัล

  1. อรุณี (095XXXX384)
  2. Chayada (066XXXX225)

FANDOM FILM&JAM

จำนวน 1 รางวัล

  1. ปริศนา (062XXXX397)

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
เล่นเกมตอบคำถาม

ประเภทกลุ่มแฟนดอม NINEENTERTAIN
Fanclub Exclusive

จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)

Thananya (065XXXX182)