รางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม” 1 รางวัล

รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกย่องบุคคลในวงการบันเทิงที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีความสามารถในทางสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคมอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10 ปี เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างสำหรับบุคคลทั่วไป และเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ประพฤติดีทั้งหลาย

รางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม” 1 รางวัล

รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกย่องบุคคลในวงการบันเทิงที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีความสามารถในทางสร้างสรรค์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคมอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10 ปี เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างสำหรับบุคคลทั่วไป และเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ประพฤติดีทั้งหลาย

รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี 11 รางวัล
2.1 นักแสดงแห่งปี (ชายและหญิง)

พิจารณารางวัลทั้งผู้ที่มีผลงานด้านละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวที โดยไม่จำกัด ว่าจะเป็นนักแสดงนำหรือนักแสดงสมทบ แต่ผลงานนั้น ๆ ต้องออกอากาศ แสดง หรือเผยแพร่ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2.2 ภาพยนตร์แห่งปี

ภาพยนตร์ที่ได้รับการพิจารณารางวัลต้องเป็นเรื่องที่เข้าฉายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผู้กำกับภาพยนตร์เป็นคนไทย นักแสดงนำเป็นคนไทย และดำเนินเรื่องด้วยภาษาไทย ทั้งนี้ อนุโลมสำหรับภาพยนตร์ไทยที่ร่วมทุนกับต่างประเทศ

รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี 11 รางวัล
2.1 นักแสดงแห่งปี (ชายและหญิง)

พิจารณารางวัลทั้งผู้ที่มีผลงานด้านละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวที โดยไม่จำกัด ว่าจะเป็นนักแสดงนำหรือนักแสดงสมทบ แต่ผลงานนั้น ๆ ต้องออกอากาศ แสดง หรือเผยแพร่ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2.2 ภาพยนตร์แห่งปี

ภาพยนตร์ที่ได้รับการพิจารณารางวัลต้องเป็นเรื่องที่เข้าฉายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผู้กำกับภาพยนตร์เป็นคนไทย นักแสดงนำเป็นคนไทย และดำเนินเรื่องด้วยภาษาไทย ทั้งนี้ อนุโลมสำหรับภาพยนตร์ไทยที่ร่วมทุนกับต่างประเทศ

2.3 ละครแห่งปี

พิจารณาเฉพาะละคร/ซีรีส์ที่เริ่มต้นออกอากาศครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ถ้าออกอาการช่วงสิ้นปี ต้องมีระยะเวลาการออกอากาศในปี 2565 มากกกว่าปี 2566) กระบวนการผลิตมีคุณภาพ เนื้อหาต้องสร้างสรรค์สังคม และเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม

2.4 – 2.5 ศิลปินแห่งปี (เดี่ยวและกลุ่ม)

ศิลปินที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานต้องมีผลงานวางจำหน่าย หรือผลิตและนำมาเผยแพร่ครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565โดยพิจารณาทั้งผลงานเดี่ยว ผลงานกลุ่ม หรือศิลปินรับเชิญในอัลบั้มพิเศษ รวมถึงผลงานประเภทคอนเสิร์ตที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงปี 2565

2.6 เพลงแห่งปี

พิจารณาจากเพลงที่เผยแพร่และวางจำหน่ายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื้อหาไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม และมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ

2.7 พิธีกรแห่งปี

พิจารณาจากบุคคลที่ทำหน้าที่พิธีกร หรือ ดำเนินรายการประเภทบันเทิงเท่านั้น โดยยกเว้นผู้ประกาศข่าว ผู้รายงานข่าว และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต้องออกอากาศทางโทรทัศน์ในปี พ.ศ.2565

2.8 บุคคลเบื้องหลังแห่งปี

พิจารณารางวัลจากบุคคลทั้งชายและหญิงที่ทำงานเบื้องหลังซึ่งมีบทบาทหน้าที่หรือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดผลงานบันเทิงที่สร้างสรรค์ โดยเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องมีส่วนผลักดันให้เกิดพัฒนาการในแวดวงบันเทิง

2.9 ทีมสร้างสรรค์แห่งปี

พิจารณารางวัลจากคณะบุคคล หรือ ทีมงาน ที่ทำงานเบื้องหลังการผลิตผลงานคุณภาพทุกประเภทในวงการบันเทิง ทั้งเบื้องหลังภาพยนตร์, เบื้องหลังละคร, เบื้องหลังแฟชั่น, เบื้องหลังคอนเสิร์ต, เบื้องหลังบุคคล ที่มีผลงานตลอดปี 2565

2.10 ครอบครัวแห่งปี

พิจารณาจากครอบครัวที่มีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ทำงานในวงการบันเทิงเบื้องหน้าและหรือเบื้องหลัง สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ สมาชิกในครอบครัวส่งเสริมการทำงานกันและกันเป็นอย่างดี และทำประโยชน์ต่อสังคมจนเป็นที่ยอมรับ ที่สำคัญต้องพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกรักใคร่กลมเกลียว ไม่มีปัญหาขัดแย้งกันจนเป็นที่ครหา ทุกคนดำรงตนอย่างเหมาะในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น

รางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล
แนวทางพิจารณารางวัลแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
กล่าวคือ ขั้นตอนแรกให้ประชาชนทั่วไปส่งรายชื่อคนบันเทิงที่ตนชื่นชอบ เข้ามาทาง SMS จากนั้นจะนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการโหวตสูงสุดจำนวน 10 อันดับ เปิดให้ประชาชนโหวตผ่าน SMS อีกครั้ง นอกจากนี้ยังเปิดให้โหวตผ่านเว็บไซต์ www.mcot.net/9entertain และทำการสำรวจความนิยมโดยนิด้าโพลด้วย
รางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล
แนวทางพิจารณารางวัลแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
กล่าวคือ ขั้นตอนแรกให้ประชาชนทั่วไปส่งรายชื่อคนบันเทิงที่ตนชื่นชอบ เข้ามาทาง SMS จากนั้นจะนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการโหวตสูงสุดจำนวน 10 อันดับ เปิดให้ประชาชนโหวตผ่าน SMS อีกครั้ง นอกจากนี้ยังเปิดให้โหวตผ่านเว็บไซต์ www.mcot.net/9entertain และทำการสำรวจความนิยมโดยนิด้าโพลด้วย
โดยกิจกรรมทั้งหมดจะประชาสัมพันธ์ผ่านทุกสื่อของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกรางวัลนี้ เพื่อให้เป็นรางวัลแห่งมหาชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ เนื่องด้วยรางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด ยึดมั่นในแนวคิด “หน้าม่านคุณภาพ หลังม่านคุณธรรม” ด้วยเจตนารมย์ในการส่งเสริม สนับสนุนคนเก่งที่เป็นคนดี ทั้งหน้ากล้องและหลังกล้อง ทั้งคนเบื้องหน้าและคนเบื้องหลัง จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความประพฤติส่วนตัว การคัดเลือกบุคคลผู้เหมาะสมกับแต่ละรางวัลจึงพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกมิติ ทั้งความสามารถในทางสร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง การมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เหมาะสมแก่การเป็นบุคคลต้นแบบในสังคม ทั้งนี้ พิจารณารางวัลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาควิชาการ ภาควิชาชีพ ภาควัฒนธรรม ตลอดจน “คนวงใน” ผู้คลุกคลีสัมผัสกับบุคลากรในวงการบันเทิงอย่างใกล้ชิด เพื่อเลือกเฟ้นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดกับแนวคิด “หน้าม่านคุณภาพ หลังม่านคุณธรรม” อย่างแท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์