รางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม”
รางวัลเกียรติยศของคนบันเทิง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าที่สุดของวงการบันเทิง ได้แก่ รางวัล “บันเทิงเทิดธรรม” เพื่อเชิดชูเกียรติคนบันเทิงที่มีคุณภาพและคุณธรรม ถือเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งแก่วงการบันเทิงไทย

ในโอกาสที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะจัดงานประกาศผลรางวัลบันเทิงยอดเยี่ยมแห่งปี “ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด” จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานรางวัลเกียรติยศ “บันเทิงเทิดธรรม” เพื่อเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ศิลปินนักแสดงที่มีความประพฤติดี ยึดมั่นในคุณธรรม และสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เป็นเกียรติประวัติแก่วงการบันเทิงอย่างสมภาคภูมิสืบไป

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลเกียรติยศ “บันเทิงเทิดธรรม” แก่บุคลากรในวงการบันเทิงที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี เพื่อยกย่องในคุณความดีและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณะโดยจะมีการอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน มอบให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในงาน “ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด” ที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์